English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Terramesh® Sistemit

pdfShtypEmail

Terramesh® e dhë Green Terramesh®

Terramesh® është sistemi modular për përforcuar vendin. Side përparme (fytyrë) i njesise është formuar nga lidh kapakun mbrapash dhe diafragmë në njësinë kryesore. Më këtë fitohet qelizat në formë drejtkëndëshe që janë të mbushura me gurë.
Green Terramesh® është ekologjikisht miqësore sistem modular përforcim i vendit. Ky sistem është përmbajtur ngaË rrjetje dyfishte çeliku, geosintetike ose batanije biodegradable për kontrollin e erozionit, rrjetë çeliku ngjitur dhe 2 barrierat në formë të çelikut të cilat japin kendin e shpatin

Përdorim

Ky sistem është përdorur në përgatitjen e strukturave mbështetes rrugore, pende deponieve, barrierave të zhurmës, pende lumenjve dhe mbrojtjen ndaj rrëshqitjet e dheut.
Dimensioni i njësive dhe elementet e tyre (ndarëse formimin kendin e shpatin) varet nga kërkesat e projektit.

Tel

Teli nga të cilit produhet rrjeti Terramesh® njesive është nga çeliku, thellësisht galvanizuar me Galmac legurë (Zn, 5%Al) dhe mbështjellëse me shtresë PVC.
Gjitha njësitë janë të endur me tela me një diametër më të madh se ajo e rrjetit. Kjo lejon më tej përmirësimin e strukturës.

 

Karakteristike

  • Strukturat bërë me Terramesh® system janë gjatëjetës dhe të sigurt dhe plotësisht të përmbushur kërkesat e rrepta ndërkombëtare.
  • Instalimi i sistemit mund të jetë e lehtë dhe të shpejt të kryhet edhe nga një ekip pa përvojë mbi atë trajnimin e duhur është bërë.
  • Përgatitja e vendit është bërë me pajisje standarde.
  • Kjo lejon krijimin e lehtë dhe të vazhdueshëm të fytyrën e pendës e cila nga ana kontribuon në përshtatjen estetike në mjedisit.