English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Road Mesh®

pdfShtypEmail

Road Mesh® një përforcim i asfaltit të prodhuar nga një rrjet i dyfishtë tela çeliku tjerrje të veshura me zink. Rrjeti ka një strukturë tre-dimensionale që lejon lidhje më të mirë dhe transferimin e menjëhershëm të ngarkesës nga agregat i shtresës përforcim. Ne rrjeti është ndërtuar një shqopë diametralle ne çdo 16cm. Ajo është prodhuar në tubzë me gjatsija 25 ose 50 m dhe gjersija 2, 3 ose 4 m.

Përdorim dhe karakteristika

Përdoren kryesisht për mirëmbajtjen e rrugëve dhe ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve të reja, ku kushtet janë të pafavorshme dhe ku nuk mund të zbatohen zgjidhje tradicionale për ndërtimin ose riparimin

Tel

Road Mesh® rrjeti është bërë prej teli çeliku, të veshura me zink (Zn).