English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Производи за заштита од ерозија

PDFПечатиЕ-пошта

Во палетата на Maccaferri се наоѓаат две главни групи на производи за заштита од ерозија:

 • Гео покривки (Geomat)
 • Био покривки (Biomac)

Гео покривките (Geomat) се тродимензионални структури изработени од еднородни полипропиленски влакна, наменети за консолидација на природната почва, ревегетација, и апликации за контрола на ерозијата.
Гео покривките во зависност од присуството и типот на арматура можат да бидат поделени во следните три групи:
-покривки изработени од еднородни полипропиленски влакна -Macmat,
-покривки изработени од еднородни полипропиленски влакна армирани со мрежа од двојно плетена челична жица -Macmat R Steel,
-покривки изработени од еднородни полипропиленски влакна армирани со полимерна геомрежа -Macmat R Polymeric.

Macmat R покривките се развиени како би ја исполниле функцијата на материјал за заштита од ерозија кој во исто време е многу јак и прифатлив за околината.

 

 

Овој тип на покривка има низа предности:

 • Поставувањето на ролните се обавува преку поврзување на нивните рабови со жица или ц-прстени, со што се избегнува загубата поради потреба од преклоп,
 • При стандардни ситуации, доволно е само размотување на ролната од врвот на косината и нејзино стабилизирање со дрвени или друг тип на анкери,
 • Мрежата од двојно плетена челична жица ја штити покривката од оштетувања, лимитирајќи ги истите до големина на еден отвор,
 • Челичната арматура овозможува тврдост на геокомпозитот и униформен контакт со површината, придонесувајќи за подобра заштита,
 • Може да се поврзе со други подебели производи за заштита (габиони, мадраци) овозможувајќи подобра и континуирана заштита и анкерисување онаму каде ерозијата е покритична или се јавуваат концетрирани стресови,
 • Комбинираната употреба на геокомпозити ги редуцира инсталатерските трошоци до 50%,
 • Обезбедува бариера за дивите животни кои копаат во композитот и можат да предизвикаат оштетувања по должината на речниот канал.

MacMat R е произведен со една груба и една мазна страна. Материјалот треба да се постави на косината со мазната страна.
Пред поставување на материјалот потребно е подготовка на површината на косината, нејзино израмнување и оставање на 4-5 см слој на почва.
Евентуалното засеменување на почвата се врши во оваа фаза.
Покривката треба да се анкериса со метални или дрвени анкери во зависност од апликацијата.

Био покривките (Biomac)
се направени од целосно биоразградливи влакна, соодветно интегрирани при процесот на производство.
Влакната се поставени на целулозен слој и армирани со фина полипропиленска мрежа од двете страни.
Во зависност од типот на употребените влакна биоразградливите покривки се поделени на:

 • Покривки од слама
 • Покривки од кокосови влакна
 • Покривки од комбинација на слама и кокосови влакна

Производот може да биде без и со семе кое ќе помогне за побрз развој на вегетацијата.

Главна апликација на Biomac:

 • Контрола на ерозија и стабилизација на почвата,
 • Насипи кај патиштата и железницата,
 • Површинска апликација кај земјени брани,
 • Депонии,