English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Заштита од одрони кај патишта и железници

PDFПечатиЕ-пошта

Проект: Заштита на косина од карпеста маса за објект пазар за општина Кратово

Проект: Изградба на регионален пат Р2138 со Р2134 пристапен пат кон Сончев Град, Скопје.

Проект: Заштита на косини на пат до брана Св. Петка

Проект: Реконструкција на магистрален пат М1 делница Катланово-Велес.Проект: Изградба на патен правец кај Коломот мост.