English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Mbrojtja kundër rrëshqitje të tokës në rrugët dhe hekurudhat

pdfShtypEmail

Projekti: Mbrojtja e shpatin nga masa shkëmbore për objektin Pazar ne komunën e Kratovës

Projekti: Ndërtimi i autostradës R2138 të hyni në rrugën R2134 në qytetin Diell Shkup

Projekti: Mbrojtja e shpatëve në rrugen e pendes Sh. Petka

Projekti: Rindërtimi i rrugëve M1 seksioni Katlanovo Veles.Projekti: Ndërtimi i një ure rrugore -  Coloma