English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Потпорни ѕидови од Габиони и мадраци

PDFПечатиЕ-пошта

Проект: Изградба на селска улица во с.Жидилово, Крива Паланка

Проект: Санација на свлечиште на патот Р2235, делница Маврови Анови - с.Маврово

Проект: Изградба на пристапен пат за брана „Речани“ на Оризарска река, Кочани

Проект: Санација на свлечиште кај село Драгожани

Проект: Стабилизација на косина од усекот на Улица 7 во ТИРЗ Скопје 1

Проект: Стабилизирање на хидројаловиште Тораница, Крива Паланка 

Проект: изградба на регионален пат Р2138 со Р2134 пристапен пат кон Сончев Град, Скопје.

Проект: Изградба на автопат Миладиновци-Штип

Проект: Изградба на нафтовод Солун-Скопје

Проект: Изграба на автопат Бања Лука-Добој, Делница Прњавор-Добој, БИХ