English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Регулација на тек во речни корита и контрола на проток со габиони и мадраци

PDFПечатиЕ-пошта

Проект: Изведба на машинска зграда, цефковод, зафатна градба на малахидроелектрана 322 на Клепалска река

Проект: Изградба на вештачки канал во Зоолошка градина Скопје

Проект: Дислокација на речно корито на река Темница, Кичево

Проект: Изградба на испуст од водна комора кај с. Песочан, Општина Дебарца