English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Rregullimi i rrjedhjes në pellgjeve ujore dhe kontrollin e rrjedhjes së me gabions dhe dyshekë

pdfShtypEmail

Projekti: Ndërtimi i objektit mekanik, tubacione, vëllimi i konstrukcionit  pipeline, ndërtimi i hidrocentralit të vogël 322 nl lumen Klepalska

Projekti: Ndërtimi i një kanali artificial në kopshtin zoologjik në Shkup

Projekti: Dislokimi i shtratit të lumit të errësirës lumit, Kërçovë

Projekti: Ndërtimi i dhomës së shkarkimit të ujit në fshatin. Pesocani Komuna Debarcë