English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Case studies

pdfShtypEmail

Rregullimi i shtratit të lumit Meriz në Studeniçan

Ndërtimi i rrugës rurale fsh.Zhidilovo, Kriva Pallankë

Mbrojtja e shpatin nga masa shkëmbore për objektin Pazar ne komunën e Kratovës

Rehabilitimi i rrëshqitjes së dheut në afërsi të fshatit Dragozhani

Ndërtimi i objektit mekanik, tubacione, vëllimi i konstrukcionit  pipeline, ndërtimi i hidrocentralit të vogël 322 nl lumen Klepalska

Ndërtimi e rruga hymes per të pendë “Reçan” në lumen Orizarska, Koçanë

Stabilizlimi i shpatin prej prere e rugës 7 ne ZZHTI Shkup 1

Stabilizimi i shpateve dhe mbrojtjen kundër rrëshqitjeve të dheut në rrugën e qasjes në fabrikë të vogël hidrocentralit në Tetovë

Ndërtimi i autostradës Banja Luka - Doboj, seksioni Prnjavor-Doboj, Bosna dhë Herzegovina

Rehabilitimi i seksionit të Rrugës Shtetit A3 Dellçevë –Makedonska Kamenica

Rehabilitimi i rrugës rajonale R2246 Izvor – Boshkov most, sekcioni Garski most – Boshkov Most

Stabilizim i terenave ndërkohë se konstruktimi i punave ndrmarjes së objektit Bistrica 97 hidroelektrane të vogël në fshatit Tearcës

Rikonstruksioni i rrugës M1 seksioni Katllanovë Veles

Konstrukcioni rrugës rajonale urës Kolomot – fshati Blizansko

Rehabilitimi i rrëshqitjes Magarevo – Pelister

Rehabilitim i rrëshqitjes në rrugën R2235, sekcioni Mavrovi Anovi – fshati Magarevo

Rehabilitim i kaskadës shtrati i lumit Bregalnicës në Delçevë

Ndërtim autostradës Miladinovci - Shtip

Tubacionit Selanik-Shkup

Rehabilitimi i hekurudhës Nogaevci Negotinë, pjesë e Korridorit X

Rehabilitacioni i shtratit të lumit Kriva Reka

Rindërtimi i odë me ujë lëshoje në fshatin Pesocan

Restaurimi i sekcionit dërrmuese e rrugës Gradsko - Prilep, në lokalitetin Farish

Restaurimi i rrëshqitjes së dheut në lokalitetin Bukovo

Ndërtimi i rrugën rajonale R2138 me R2134 rruga për hyrje në Sonçev Grad, Shkup

Rehabilitimi i rrëshqitje dheut në Kratovë

Rehabilitimi i rrëshqijes tek fshatit Taseva Çeshma dhe fshati Botun, Komuna e Debarcës