Reno Dyshekat

Shtyp

Reno dyshekat janë njesite me siperfaqe shumë të madhe dhe trashësi të vogel. Janë bërë nga rrjete heksagonale që është prodhuar nga dyfishte teli celikut, që janë ne dispominin me madesija te ndryshme and dimenyijat te ndryshme.
Dyshekat janë të mbushura me gurë në vendin e instalimit. Dyshekat Reno janë të ndarë në më shumë qelizave me anë të ndarës të brendshëm, diafragmave.

Përdorim

Njësi të tilla janë të destinuara kryesisht për të mbrojtur brigjet dhe veshja në kanale dhe lumenj, ku ata kanë një funksion të rëndësishëm strukturor.

Tel

Rrjeti që është shfrytëzuar për dyshemat  mund të jetë:
- tela çeliku të veshura me zink të thellë (Zn)
- tela çeliku, të veshura me Galmac legurë (Zn, 5%Al)
- tela çeliku, , të veshura me Galmac legurë (Zn, 5%Al) dhe veshur me një shtresë e PVC
Të gjitha dyshekët janë endur tela me një diametër më të madh se ajo e rrjetit. Kjo lejon më tej përmirësimin e strukturës.
Kombinimi i zinkut dhe alumini rezulton në përmirësimin e vetitë mekanike dhe mikrostrukturës së telit. Ky tel është korrozioni më rezistente dhe dy apo tre herë më të gjatë se sa tela të veshura vetëm me zink. Teli mund të jenë të veshura me një shtresë e PVC të eliminuar plotësisht rrezikun e korrozionit.

 

Karakteristika

Duke përdorur Reno dysheka ata formojnë struktura fleksibile, depërtueshëm dhe monolite.
Kapaciteti i tyre kullimit është krijuar nëpër boshllëqet midis gurëve me të cilat një dyshek është e mbushur.