Rrjetet Mbështetje

Shtyp

Rrjete nga dyfishte çeliku telit shfrytëzohet si një sistem perde që pengon nga gurat që ranë dhe mbetet retje shkambve dhe mbeturinat të tjera në rugat dhe hekurudhat.

Përdorim

Rrjetet e tilla janë përdorur në mbrojtjen e rrugëve, hekurudhave dhe ndërtesave përgjatë shkëmbinjtë dhe në kombinim me llogore dhe / ose mureve.
Një aplikaci tipike është në zonën e shkëmbve të cilat mund të prishin ne pjese me madhesi qe nuk është nga hapje e rrjetet dhe diameter jo me e vogel se 50cm.
Tek shpate mesatarisht të rrëpishëm ose atje ku është e mundur të zhvillohet vegetaci, rjetë për mbrojtje nga shembe duhet të jetë e installuar më afër se sipërfaqja e tokës.
Në shkëmbinjtë shumë të pjerrët dhe vertikale, rrjeti për parandalimin e rrëshqitjeve të dheut
është shtrirë lirisht në shpatin ne këtë menyrë nuk lejojn shembe te ranë ndërmjet rjetet dhe shkëmbinjtë vertikalle dhe shume të pjerrët në temelin e saj.
Gjithashtu më rendsi të madhe është instalimi i sistemit të sigurtë nga ankera ne majën dhe temelin e shpatit, i cilli do të lejojë pastrimin e lehte të rrësqitjes se dheut akumuluar ne temelin e shpatin.

Tel

Telit që përdoret për prodhimin e rrjetjet mund të jetë:
-
tela çeliku, galvanizuar me zink (Zn)
-
tela çeliku, galvanizuar me Galmac legurë (Zn, 5%Al)
-
tela çeliku, galvanizuar me Galmac legurë (Zn, 5%Al) dhe të veshura me nje shtresë e PVC
Teli nga e cila është prodhuar rrjeti për parandaluar shembe mund të jetë më diameter të ndryshem.
Të gjith rrjetet janë endur me tela me diameter të madhë se ajo e rrjetit

 

Karakteristike

Rrjete nga dyfishte çeliku telit është një zgjedje ideale për shkak të fleksibiliteti e saj në çdo drejtim si për parandalim zgjanimit e defektit ne rastin ne grisje eventuale rrjetet.
Ky ishte një problem i madh në rrjetet
që janë bërë nga tel njëfishte.

Përdorim