Синтетички (полипропиленски и целулозни) влакна за армирање на бетон

Печати

Синтетичките влакна се само уште една компонента во изработката на бетонот покрај водата, песокот, чакалот, цементот и адитивите.

Тие не се замена за армирањето со традиционалната железна арматурна мрежа или пак челичните влакна.

 

Својата функција ја извршуваат во следните два случаи:

Низ ваквите ниши доаѓа до ослободување на притисокот создаден во порите на бетонот, со ова се спречува разорување и експлозија на бетонот во случај на пожар.
Синтетичките влакна се посебно погодни во градењето на тунели како додаток во финалниот бетонски слој. Ова е поради нивната способност да ја подобрат огноотпорноста.