ХДПЕ геомембрана - Macline

Печати

Macline е геомембрана за хидроизолациски апликации, произведена од ХДПЕ (полиетилен со висока густина). Заради исполнување на специфичните потреби на проектите за хидроизолација, истата може да биде произведена:

Употреба

Macline геомембраната се употребува во следниве хидроизолациски апликации:

Заштита на површинските води:

Хидраулички инженеринг:

Градежништво:

Карактеристики

Macline геомембраната содржи чист полиетиленски полимер не помалку од 97% од својот состав, и баланс на јаглен, антиоксиданти и термални стабилизатори не поголем од 3% .
Производот не содржи пластификатори или други додатоци кои би можеле да мигрираат со текот на времето, што обезбедува трајно задржување на карактеристиките на мембраната.