Stabilizimi mekanik i argjinaturave me njësitë Terramesh

Shtyp

Projekti: Ndërtimi i autostradës R2138 të hyni në rrugën R2134 në qytetin Diell Shkup

Projekti: Rehabilitimi i rrugëve dërrmuese M5 seksionin Manastir-Resnjë.

Projekte: Ndërtim TIRZ Bunarcik